Moke is een jong, snel groeiend Amsterdams architectenbureau dat door exploratief onderzoek en intensieve samenwerking tot vernieuwende oplossingen in de architectuur en stedenbouw wil komen en daarmee een bijdrage wil leveren aan een inspirerende leefomgeving.

Moke heeft een brede oriëntatie en een voorliefde voor alledaagse opgaven die uitdagen om

met cultureel relevante oplossingen te komen voor plekken die diverser worden en waar wonen, werken, leren, winkelen en verblijven steeds meer samenvloeien.

Moke staat voor het geëngageerde experiment, voor verantwoordelijkheid, empathie en idealisme, voor pionierschap, bravoure en een gezonde dosis pragmatisch bewustzijn.