Erotisch Centrum in LA+

Onze visie op het Erotisch Centrum in Amsterdam wordt door Vincent Baptist onder de loep genomen. Het artikel in “LA+ Interdisciplinary Journal of Landscape Architecture” (herfsteditie 2023) geeft een interessante kijk op de inpassing van een erotisch centrum in een stad.

Lees het artikel via de link: Baptist, Vincent; 2023; Sex in the City – Panopticon or Pornotopia