Architectuur brede school Rietweerde

Onze Missie

Moke is een jong, snel groeiend Amsterdams architectenbureau dat met vernieuwende oplossingen in de architectuur wil komen en daarmee een bijdrage wil leveren aan een inspirerende leefomgeving.

MOKE heeft een brede oriëntatie en een voorliefde voor alledaagse opgaven die uitdagen om met cultureel relevante oplossingen te komen voor plekken die diverser worden en waar wonen, werken, leren, winkelen en verblijven steeds meer samenvloeien. MOKE staat voor het geëngageerde experiment, voor verantwoordelijkheid, empathie en idealisme, voor pionierschap, bravoure en een gezonde dosis pragmatisch bewustzijn.

 HOE GAAT MOKE TE WERK?

We worden gedreven door idealisme en jagen graag dromen na. We doen dit altijd vanuit een houding waarin vakkennis en pragmatisme doorslaggevend zijn. Dat geldt voor het totale bouwproces, van idee vorming tot uitvoering. Door onze ruime bouwervaring weten we waar we bij de uitvoering op moeten letten en hoe we tot de beste oplossingen kunnen komen.

Bij elk project is één van de partners, Gianni Cito of Ludo Grooteman, het vaste aanspreekpunt. Het ontwerpwerk doen we samen met een hoog gekwalificeerd en interdisciplinair samengesteld team dat in staat is met intelligente oplossingen te komen. Alle projecten worden binnen het bureau uitgewerkt tot en met bestek- en uitvoeringstekeningen. Op deze wijze zijn we in staat in alle fases van het bouwproces de kwaliteit te bewaken.

WAT BETEKENT SAMENWERKING VOOR MOKE?

Een goede samenwerking is essentieel voor het welslagen van een project. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zich het project eigen kunnen maken en kennis met elkaar delen. Om dit te bereiken werken we met studies en maquettes van verschillende schalen zodat we met alle betrokkenen op een tastbare manier de realiteit van het gebouw kunnen onderzoeken.

We betrekken iedereen intensief bij de aanloop naar een project, zodat er daadwerkelijk sprake is van een gelijkwaardige samenwerking. Samen met de opdrachtgever geven we vorm aan dit proces door een podium te bieden waarin de eindgebruiker een bepalende rol heeft. Onze rol in dit proces is die van een geïntegreerde architect die midden in het team staat, enthousiasmeert en bij alle betrokkenen creatieve gedachten accelereert.

WAAROM ZET MOKE IN OP ONDERZOEK?

Elke opgave benaderen we vanuit een open en onderzoekende houding. Voor ons is niets vanzelfsprekend. Bij elk project doen we uitvoerig materiaaltechnisch onderzoek om de tactiele kwaliteiten van producten optimaal te benutten. Op deze wijze genereert elke opgave bouwtechnische en innovatieve kennis die we koppelen aan het ontwerp en aan de realisatie van onze projecten. Onderzoek, ontwerp en realisatie zijn bij ons dan ook volledig geïntegreerd. Dat kunnen we doen omdat we veel bouwen.

Ook buiten de projecten initiëren we breder georiënteerd onderzoek. De inzichten die we hiermee verwerven, vinden hun weg via het brede kennisnetwerk waar we deel van uitmaken. Thema’s zijn bijvoorbeeld de integraliteit van architectuur en stedenbouw, differentiatie in woon- en leefstijlen en de rol van de school als sociale baken in de stad.

team

Bureaufoto

bureau

MOKE bestaat uit 18 medewerkers, met expertise en ervaring op de gebieden van architectuur, stedenbouw en conceptontwikkeling. Hun kennis en inspiratie is afkomstig uit zowel hun jarenlange praktijkervaring als uit de theorie. In hun ontwerpen spelen de gebruiker, nieuwe energiezuinige technieken en slimme organisatie van ruimte een centrale rol.

Ludo Grooteman en Gianni Cito zijn de oprichters van het bureau en voeren de dagelijkse leiding. Beide opgeleid aan de Architectural Association School of Architecture in Londen, voelen ze zich als architect zeer betrokken bij het gehele proces. Ze staan bekend om hun goede samenwerking en proactieve communicatie. Zij beschikken een over een indrukwekkend en professioneel netwerk en ze zijn beide actief in het architectuuronderwijs.

partners

Gianni Cito

Directie – Partner

gianni@mokearchitecten.nl

Gianni Cito (Zürich, 1970) behaalde zijn architectuurdiploma aan de Architectural Association School of Architecture in Londen (1996). Daarvoor behaalde hij zijn diploma interieurarchitectuur aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, richting architectonische vormgeving (1993) en voltooide hij een opleiding tot bouwkundig tekenaar in Zwitserland.Na werkzaam te zijn geweest bij diverse architectenbureaus in Amsterdam, Utrecht, Melbourne en Zürich, richtte hij in 1999 samen met Ludo Grooteman en Thomas Hildebrand Blue Architects op, een internationaal bureau met vestigingen in Amsterdam en Zürich. In 2001 kreeg Blue Architects bekendheid met de eerste prijs voor de Prix de Rome voor Architectuur, de belangrijkste prijsvraag voor jonge architecten in Nederland.Blue Architects Amsterdam en Atelier Zeinstra van der Pol verenigden zich in 2007 in Dok architecten, waarvan Gianni Cito tot december 2011 partner, directeur en ontwerpende architect was.Naast zijn werkzaamheden als architect was en is Gianni Cito als gastdocent verbonden aan diverse Academies, waaronder de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, de Academies voor Bouwkunst in Rotterdam en de Design Academy in Eindhoven. Sinds 2001 geeft hij les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Ludo Grooteman

Directie – Partner

ludo@mokearchitecten.nl

Ludo Grooteman (Alkmaar, 1968) behaalde in 1989 zijn propedeuse filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd begon hij een opleiding architectonische vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waar hij in 1994 zijn diploma behaalde. Hij heeft in 1997 zijn architectuurgraad behaald aan de Architectural Association School of Architecture in Londen.Na werkzaam te zijn geweest bij architectenbureaus in Amsterdam en Londen richtte hij in 1999 samen met Gianni Cito en Thomas Hildebrand Blue Architects op. Een internationaal bureau, met vestigingen in Amsterdam en in Zurich. In 2001 kreeg Blue architects bekendheid met de eerste prijs voor de Prix de Rome voor Architectuur. Blue Architects Amsterdam en Atelier Zeinstra van der Pol verenigden zich in 2007 in Dok architecten, waar Ludo Grooteman tot december 2011 architect, directeur en mede-eigenaar was.Ludo Grooteman is actief als architect en stedenbouwkundige. Hij gaf en geeft naast zijn werk als architect les aan diverse academies in binnen- en buitenland, was lid van de commissie Bouwkunst Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst en verzorgt regelmatig lezingen. Sinds 2017 is hij visiting professor aan Hochbauschule Münster.

team

Pascal Bemelmans
Ramdane Boumalal
Gianni Cito
Jurgen ten Hoeve
Koen van Hoof
Maarten Kist

Ludo Grooteman
Bram Ruarus
Rada Ruijter
Patrick de Weerd
Teresa Vacca
Lennart Aben

Sietske van der Meulen
Sjors de Haan
Grey Soekijad

 

opdrachtgevers

opdrachtgevers

MOKE werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel professioneel als particulier. Wij ontwerpen in opdracht van zowel woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, overheden en particuliere opdrachtgevers.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere De Alliantie, AM, Amvest, Arcade Wonen, ASR, Ballast Nedam, Biesterbos, Delta Wonen, Dudok Wonen, Eigen Haard, Elegant Properties, Heijmans, Klooster Euphrasia, Gemeente Arnhem, Gemeente Bonheiden, Gemeente Groningen, Gemeente Amsterdam, Intermaris, Talis, Top Vastgoed, Vorm, Kennemer Wonen  en Woonstichting Openbaar Belang.

U vindt de opdrachtgevers bij de projectgegevens. Wij sturen u de lijst met onze opdrachtgevers natuurlijk graag toe.

werkveld

Werkveld

Moke Architecten heeft een groot aantal grote binnenstedelijke complexe woningbouwopgaven in de portefeuille. Het bureau heeft kennis van sociale woningbouwopgaven, starterswoningen, studentenwoningen en vrije sectorwoningen, vaak in combinatie met parkeervoorzieningen en commercieel vastgoed. De gebouwen variëren van een villa tot ruim 300 woningen. De bouwbudgetten variëren van 1 miljoen tot ruim 25 miljoen Euro.

Naast ontwerpopgaven specialiseren wij ons in initiatieopgaven. Samen met de opdrachtgever ontwikkelen we gebouw- en gebiedsconcepten. Daarbij is aandacht voor de stedenbouwkundige structuur, de typologie van gebouwen en woningen, de ontsluiting en dichtheid. Daarnaast adviseert MOKE over het Programma van Eisen en onderzoekt het de financiële haalbaarheid.

MOKE heeft ruime ervaring in scholenbouw, zowel renovatie als nieuwbouw. Het betreft verschillende onderwijsvormen, zoals een IKC, een brede school, Daltononderwijs en een ROC. Het bureau stelt zichzelf ten doel dit werkveld verder uit te breiden.

Wij blijven nagenoeg altijd betrokken tot de oplevering van onze projecten. Onze BIM-afdeling werkt nauw samen met aannemers en adviseurs om het bouwtraject soepel te laten verlopen. We werken met REVIT. Onze bouwkundigen hebben veel ervaring met kostenbewust bouwen, repetitie en duurzaamheid.

PRIJZEN en publicaties

Awards

Zuiderkerkprijs 2017
Nieuwdok
Nominatie

Amsterdamse Architectuur Prijs 2013
Noorderbegraafplaats
Nominatie

Scholenbouwprijs 2013
Brede School Rietwierde
Nominatie

Beste gebouw van Nijmegen 2012/2013
Castellatoren
1ste Prijs

Beste gebouw in Groningen 2013
1ste Prijs publieksprijs
1ste Prijs juryprijs

Holzbaupreis Berner Oberland 2007

Prix de Rome (2001)
1ste Prijs

Europan (2000)
2e Prijs