Architectuur brede school Rietweerde

Onze Missie

Moke is een jong, snel groeiend Amsterdams architectenbureau dat met vernieuwende oplossingen in de architectuur wil komen en daarmee een bijdrage wil leveren aan een inspirerende leefomgeving.

MOKE heeft een brede oriëntatie en een voorliefde voor alledaagse opgaven die uitdagen om met cultureel relevante oplossingen te komen voor plekken die diverser worden en waar wonen, werken, leren, winkelen en verblijven steeds meer samenvloeien. MOKE staat voor het geëngageerde experiment, voor verantwoordelijkheid, empathie en idealisme, voor pionierschap, bravoure en een gezonde dosis pragmatisch bewustzijn.

HOE GAAT MOKE TE WERK?

We worden gedreven door idealisme en jagen graag dromen na. We doen dit altijd vanuit een houding waarin vakkennis en pragmatisme doorslaggevend zijn. Dat geldt voor het totale bouwproces, van idee vorming tot uitvoering. Door onze ruime bouwervaring weten we waar we bij de uitvoering op moeten letten en hoe we tot de beste oplossingen kunnen komen.

Bij elk project is één van de partners, Gianni Cito of Ludo Grooteman, het vaste aanspreekpunt. Het ontwerpwerk doen we samen met een hoog gekwalificeerd en interdisciplinair samengesteld team dat in staat is met intelligente oplossingen te komen. Alle projecten worden binnen het bureau uitgewerkt tot en met bestek- en uitvoeringstekeningen. Op deze wijze zijn we in staat in alle fases van het bouwproces de kwaliteit te bewaken.

WAT BETEKENT SAMENWERKING VOOR MOKE?

Een goede samenwerking is essentieel voor het welslagen van een project. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zich het project eigen kunnen maken en kennis met elkaar delen. Om dit te bereiken werken we met studies en maquettes van verschillende schalen zodat we met alle betrokkenen op een tastbare manier de realiteit van het gebouw kunnen onderzoeken.

We betrekken iedereen intensief bij de aanloop naar een project, zodat er daadwerkelijk sprake is van een gelijkwaardige samenwerking. Samen met de opdrachtgever geven we vorm aan dit proces door een podium te bieden waarin de eindgebruiker een bepalende rol heeft. Onze rol in dit proces is die van een geïntegreerde architect die midden in het team staat, enthousiasmeert en bij alle betrokkenen creatieve gedachten accelereert.

WAAROM ZET MOKE IN OP ONDERZOEK?

Elke opgave benaderen we vanuit een open en onderzoekende houding. Voor ons is niets vanzelfsprekend. Bij elk project doen we uitvoerig materiaaltechnisch onderzoek om de tactiele kwaliteiten van producten optimaal te benutten. Op deze wijze genereert elke opgave bouwtechnische en innovatieve kennis die we koppelen aan het ontwerp en aan de realisatie van onze projecten. Onderzoek, ontwerp en realisatie zijn bij ons dan ook volledig geïntegreerd. Dat kunnen we doen omdat we veel bouwen.

Ook buiten de projecten initiëren we breder georiënteerd onderzoek. De inzichten die we hiermee verwerven, vinden hun weg via het brede kennisnetwerk waar we deel van uitmaken. Thema’s zijn bijvoorbeeld de integraliteit van architectuur en stedenbouw, differentiatie in woon- en leefstijlen en de rol van de school als sociale baken in de stad.

opdrachtgevers

opdrachtgevers

MOKE werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel professioneel als particulier. Wij ontwerpen in opdracht van zowel woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, overheden en particuliere opdrachtgevers.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere De Alliantie, AM, Amvest, Arcade Wonen, ASR, Ballast Nedam, Biesterbos, Delta Wonen, Dudok Wonen, Eigen Haard, Elegant Properties, Heijmans, Klooster Euphrasia, Gemeente Arnhem, Gemeente Bonheiden, Gemeente Groningen, Gemeente Amsterdam, Intermaris, Talis, Top Vastgoed, Vorm, Kennemer Wonen  en Woonstichting Openbaar Belang.

U vindt de opdrachtgevers bij de projectgegevens. Wij sturen u de lijst met onze opdrachtgevers natuurlijk graag toe.

werkveld

Werkveld

Moke Architecten heeft een groot aantal grote binnenstedelijke complexe woningbouwopgaven in de portefeuille. Het bureau heeft kennis van sociale woningbouwopgaven, starterswoningen, studentenwoningen en vrije sectorwoningen, vaak in combinatie met parkeervoorzieningen en commercieel vastgoed. De gebouwen variëren van een villa tot ruim 300 woningen. De bouwbudgetten variëren van 1 miljoen tot ruim 25 miljoen Euro.

Naast ontwerpopgaven specialiseren wij ons in initiatieopgaven. Samen met de opdrachtgever ontwikkelen we gebouw- en gebiedsconcepten. Daarbij is aandacht voor de stedenbouwkundige structuur, de typologie van gebouwen en woningen, de ontsluiting en dichtheid. Daarnaast adviseert MOKE over het Programma van Eisen en onderzoekt het de financiële haalbaarheid.

MOKE heeft ruime ervaring in scholenbouw, zowel renovatie als nieuwbouw. Het betreft verschillende onderwijsvormen, zoals een IKC, een brede school, Daltononderwijs en een ROC. Het bureau stelt zichzelf ten doel dit werkveld verder uit te breiden.

Wij blijven nagenoeg altijd betrokken tot de oplevering van onze projecten. Onze BIM-afdeling werkt nauw samen met aannemers en adviseurs om het bouwtraject soepel te laten verlopen. We werken met REVIT. Onze bouwkundigen hebben veel ervaring met kostenbewust bouwen, repetitie en duurzaamheid.

PRIJZEN en publicaties

Awards

ArchDaily building of the year 2022
De Wereldburger
Nominatie

NPR Gulden feniks 2022
De Wereldburger
1ste Prijs

Amsterdamse Architectuur Prijs 2022
De Wereldburger
Publieksprijs

Scholenbouwprijs 2022
De Wereldburger
Nominatie

Zuiderkerkprijs 2017
Nieuwdok
Nominatie

Amsterdamse Architectuur Prijs 2013
Noorderbegraafplaats
Nominatie

Scholenbouwprijs 2013
Brede School Rietwierde
Nominatie

Beste gebouw van Nijmegen 2012/2013
Castellatoren
1ste Prijs

Beste gebouw in Groningen 2013
1ste Prijs publieksprijs
1ste Prijs juryprijs

Holzbaupreis Berner Oberland 2007

Prix de Rome (2001)
1ste Prijs

Europan (2000)
2e Prijs