Erotisch centrum, Amsterdam
Winkelcentrum de Gaard, Utrecht
Pontkade Fase 3, Amsterdam
Woonhuis, Bakkum
De Nieuwe Noorder
Noorddok, Amsterdam
Caland Two
Castellatoren, Nijmegen
IKC Zeven Zeeën, Amsterdam Noord
NoordDok, Amsterdam-Noord
Bio Science park, Leiden (competitie)
Hogeweg Veld 6, Amersfoort

Moke heeft een brede oriëntatie en een voorliefde voor alledaagse opgaven die uitdagen om met cultureel relevante oplossingen te komen. Voor plekken die diverser worden en waar wonen, werken, leren, winkelen en verblijven steeds meer samenvloeien.
Moke staat voor het geëngageerde experiment, voor verantwoordelijkheid, empathie en idealisme, voor pionierschap, bravoure en een gezonde dosis pragmatisch bewustzijn.

Selected Projects

More Projects