Woonhuis, Bakkum
Bio Science park, Leiden (competitie)
Caland Two
309 woningen, Noorddok NDSM (in uitvoering)
IKC Zeven Zeeën, Amsterdam Noord

Moke heeft een brede oriëntatie en een voorliefde voor alledaagse opgaven die uitdagen om met cultureel relevante oplossingen te komen. Voor plekken die diverser worden en waar wonen, werken, leren, winkelen en verblijven steeds meer samenvloeien.
Moke staat voor het geëngageerde experiment, voor verantwoordelijkheid, empathie en idealisme, voor pionierschap, bravoure en een gezonde dosis pragmatisch bewustzijn.

Selected Projects

More Projects