Woonhuis Muiden
South Dock, Amsterdam
De Wereldburger, Amsterdam
KNZ&RV, Muiden
SAM, Zoetermeer
Erotisch centrum, Amsterdam
Winkelcentrum de Gaard, Utrecht
De Nieuwe Noorder
Woonhuis, Bakkum
Caland Two
IKC Zeven Zeeën, Amsterdam Noord
NoordDok, Amsterdam-Noord
Hogekwartier, Amersfoort

Moke heeft een brede oriëntatie en een voorliefde voor alledaagse opgaven die uitdagen om met cultureel relevante oplossingen te komen. Voor plekken die diverser worden en waar wonen, werken, leren, winkelen en verblijven steeds meer samenvloeien.
Moke staat voor het geëngageerde experiment, voor verantwoordelijkheid, empathie en idealisme, voor pionierschap, bravoure en een gezonde dosis pragmatisch bewustzijn.

Selected Projects

More Projects