werkveld

Werkveld

Moke Architecten heeft een groot aantal grote binnenstedelijke complexe woningbouwopgaven in de portefeuille. Het bureau heeft kennis van sociale woningbouwopgaven, starterswoningen, studentenwoningen en vrije sectorwoningen, vaak in combinatie met parkeervoorzieningen en commercieel vastgoed. De gebouwen variëren van een villa tot ruim 300 woningen. De bouwbudgetten variëren van 1 miljoen tot ruim 25 miljoen Euro.

Naast ontwerpopgaven specialiseren wij ons in initiatieopgaven. Samen met de opdrachtgever ontwikkelen we gebouw- en gebiedsconcepten. Daarbij is aandacht voor de stedenbouwkundige structuur, de typologie van gebouwen en woningen, de ontsluiting en dichtheid. Daarnaast adviseert MOKE over het Programma van Eisen en onderzoekt het de financiële haalbaarheid.

MOKE heeft ruime ervaring in scholenbouw, zowel renovatie als nieuwbouw. Het betreft verschillende onderwijsvormen, zoals een IKC, een brede school, Daltononderwijs en een ROC. Het bureau stelt zichzelf ten doel dit werkveld verder uit te breiden.

Wij blijven nagenoeg altijd betrokken tot de oplevering van onze projecten. Onze BIM-afdeling werkt nauw samen met aannemers en adviseurs om het bouwtraject soepel te laten verlopen. We werken met REVIT. Onze bouwkundigen hebben veel ervaring met kostenbewust bouwen, repetitie en duurzaamheid.