Visie

HOE GAAT MOKE TE WERK?

We worden gedreven door idealisme en jagen graag dromen na, maar doen dit altijd vanuit een houding waarin vakkennis en pragmatisme doorslaggevend zijn. Dat geldt voor het totale bouwproces, van idee vorming tot uitvoering. Door onze ruime bouwervaring weten we waar we bij de uitvoering op moeten letten en hoe we tot de beste oplossingen kunnen komen.

Bij elk project is één van de partners, Gianni Cito of Ludo Grooteman, het vaste aanspreekpunt, maar het ontwerpwerk doen we samen met een hoog gekwalificeerd en interdisciplinair samengesteld team dat in staat is met intelligente oplossingen te komen. Alle projecten worden binnen het bureau uitgewerkt tot en met bestek- en uitvoeringstekeningen. Op deze wijze zijn we in staat in alle fases van het bouwproces de kwaliteit te bewaken.

WAT BETEKENT SAMENWERKING VOOR MOKE?

Een goede samenwerking is essentieel voor het welslagen van een project. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zich het project eigen kunnen maken en kennis opdoen die ze met elkaar delen. Om dit te bereiken werken we met studies en maquettes van verschillende schalen zodat we met alle betrokkenen op een tastbare manier de realiteit van het gebouw kunnen onderzoeken.

We betrekken iedereen intensief bij de aanloop naar een project. Dat doen we op zo’n manier dat er daadwerkelijk sprake is van een gelijkwaardige samenwerking. Samen met de opdrachtgever geven we vorm aan dit proces door een podium te bieden waarin de eindgebruiker een bepalende rol heeft. Onze rol in dit proces is die van een geïntegreerde architect die midden in het team staat, enthousiasmeert en bij alle betrokkenen creatieve gedachten accelereert.

WAAROM ZET MOKE IN OP ONDERZOEK?

Elke opgave benaderen we vanuit een open en onder-zoekende houding. Voor ons is niets vanzelfsprekend. Bij elk project doen we uitvoerig materiaaltechnisch onderzoek om de tactiele kwaliteiten van producten zo optimaal mogelijk te benutten. Op deze wijze genereert elke opgave bouwtechnische en innovatieve kennis die we koppelen aan het ontwerp en aan de realisatie van onze projecten: onderzoek, ontwerp en realisatie zijn bij ons dan ook volledig geïntegreerd. Dat kunnen we doen omdat we veel bouwen.

Maar ook buiten de projecten initiëren we breder georiënteerd onderzoek. De inzichten die we hiermee verwerven, vinden hun weg via het brede kennisnetwerk waar we deel van uitmaken. Thema’s zijn bijvoorbeeld de integraliteit van architectuur en stedenbouw, differentiatie in woon- en leefstijlen en de rol van de school als sociale baken in de stad.