Programma
Woningen, voorzieningen en parkeren
Architect
Ludo Grooteman
Status
In aanbouw
Jaar
2011 – 2019
Locatie
Hilversum
Opdrachtgever
Dudok Wonen

Zuiderheide is een introvert zorgcentrum in Hilversum. Voorzieningen als het restaurant en de activiteitenruimtes worden louter gebruikt door de bewoners en dat is niet meer van deze tijd. Het huidige zorgfinancieringsstelsel ondersteunt dit niet langer. Met het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp wordt het toekomstige Nieuw Zuid een extravert en integraal onderdeel van de omgeving. Door de inzet van behoud, hergebruik en nieuwbouw wordt het getransformeerd tot een hoogwaardig woongebied met voorzieningen voor alle bewoners, van het centrum en van de buurt. Ludo Grooteman is de stedenbouwkundige en supervisor.

Beelden

De buurt is open en divers

De openbare ruimte van Nieuw Zuid krijgt een open karakter en een prettige ‘doorwaadbaarheid’. De gebroken strokenstructuur die aansluit bij de naoorlogse omgeving zorgt hiervoor. Er komen aantrekkelijke voorzieningen voor de hele buurt – denk aan een restaurant, kapper of kinderdagverblijf – die een continue en dynamische cadens opleveren. De bewoners kunnen in hun buurt blijven wonen en de zorgbehoevenden in de buurt worden bediend door Zuiderheide en woondienstencentrum De Egelantier.

Glooiend met accenten

Op de rotonde vormen een hoog gebouw en de Bethlehemkerk samen een hedendaagse stadspoort naar de wijk. De entree wordt zo een duidelijk herkenningspunt voor centrumbewoners, buurtbewoners en bezoekers. Het glooiende maaiveld biedt de prachtige gelegenheid voor parkeren onder een dek. De parkeergarage is licht en natuurlijk geventileerd en heeft uitsparingen voor grote bomen. Het parkeerveld ligt als een ring rondom het centrale woongebouw. De benedenwoningen hebben terrassen of tuinen op het maaiveld of het dek. Ertussen liggen openbare paden en vrolijke groenperken. De woningen zijn divers, zelfstandig en levensloopbestendig.

Ludo Grooteman is als architect/stedenbouwkundige verantwoordelijk voor het project. Fase 1 tot en met 3 worden op dit moment uitgewerkt en gerealiseerd. Gebouw 1 huisvest een gezondheidscentrum en circa 35 appartementen. Gebouw 2 bevat naast appartementen ook een restaurant, een lounge-ruimte en een kleine bibliotheek. Gebouw 3 ligt aan de rotonde. De gebouwen worden uitgewerkt door Bybali, EGM,  Imbo, Monadnock en Zecc. Het terrein wordt uitgewerkt door Hosper.