Guldenwater 1

Programma
117 Woningen, commerciële ruimte, parkeren
Oppervlak
1.511 m2 BVO
Architect
Ludo Grooteman
Team
Pascal Bemelmans, Ramdane Boumalal, Maarten Kist
Status
UO
Jaar
2016–2019
Locatie
Delft
Opdrachtgever
Ballast Nedam Ontwikkeling
Constructie
Van der Laar
Bouwfysica
DPA
Installaties
Ballast Nedam

Guldenwater 1 verrijst in het centrum van Delft, aan de nieuwe Prinses Ireneboulevard. Het spoort is ondertunneld, erbovenop komt een stadspark en daarnaast komt een nieuwe binnenstedelijke woonbuurt. De 117 Appartementen en winkelruimte maken onderdeel uit van een bouwblok dat samen met Faro Architecten door Ballast Nedam wordt gerealiseerd.

beelden

Geworteld in traditie, met de blik naar de toekomst.

De stad Delft combineert zijn imposante geschiedenis met de dynamiek en vernieuwingszucht van een universiteitsstad. Het stedenbouwkundig plan bouwt daarop voort. Grounded fresh, dat is ook het concept van het hoeksteengebouw aan de Ireneboulevard. Geworteld in traditie, met de blik naar de toekomst.

Klassiek

Het bakstenen gebouw staat midden in de stad, met alle daarbij horende voorzieningen. Het heeft een klassieke opbouw. Boven de transparante plint heeft de gevel een sterke ritmiek, baksteen in twee dieptes met geprononceerde neggen. Daarboven, ter plekke van de set-back, verdicht de ritmiek zich tot een bijna ornamentale kroon. Aan de hoek Nieuwe Gracht – Ireneboulevard treedt deze kroon naar de straat en vormt een subtiel en optimistisch accent.

Groen

In al zijn stedelijke expressie staat Guldenwater 1 midden in de stad, maar deze stedelijkheid is op zijn minst dubbelzinnig. Achter de gevel schuilt zijn grootste kracht: een groen gebouw, met grote terrassen en een rijkdom aan andere buitenruimtes. De straatgevel en set-back vertrappen aan de zijde van het Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht naar beneden en vormen een terrasserende massa. Er ontstaan gelaagde overgangen van binnen naar buiten, een hoge mate van privacy van de buitenruimtes en een rijke ruimtelijke beleving.