Guldenwater

Programma
117 Woningen, commerciële ruimte, parkeren
Oppervlak
12.050 m2 BVO
Architect
Ludo Grooteman
Team
Pascal Bemelmans, Ramdane Boumalal, Maarten Kist
Status
Gerealiseerd
Jaar
2016 – 2020
Locatie
Delft
Opdrachtgever
Ballast Nedam Ontwikkeling
Constructie
Van der Laar
Bouwfysica
DPA
Installaties
Ballast Nedam

Guldenwater verrijst in het centrum van Delft, aan de nieuwe Prinses Ireneboulevard. Het spoor is ondertunneld, erbovenop komt een stadspark en daarnaast komt een nieuwe binnenstedelijke woonbuurt. De 117 Appartementen en winkelruimte maken onderdeel uit van een bouwblok dat samen met Faro Architecten door Ballast Nedam is gerealiseerd.

beelden

Geworteld in traditie, met de blik naar de toekomst

De stad Delft combineert zijn imposante geschiedenis met de dynamiek en vernieuwingszucht van een universiteitsstad. Het stedenbouwkundig plan bouwt daarop voort. Geworteld in traditie, met de blik naar de toekomst , dat is ook het concept van het hoeksteengebouw aan de Ireneboulevard.

Klassiek

Het bakstenen gebouw staat midden in de stad, met alle daarbij horende voorzieningen. Het heeft een klassieke opbouw. Boven de transparante plint heeft de gevel een sterke ritmiek, baksteen in twee dieptes met geprononceerde neggen. Daarboven, ter plekke van de set-back, verdicht de ritmiek zich tot een bijna ornamentale kroon. Aan de hoek Nieuwe Gracht – Ireneboulevard treedt deze kroon naar de straat en vormt een subtiel en optimistisch accent.

Groen

In al zijn stedelijke expressie staat Guldenwater midden in de stad, maar deze stedelijkheid is op zijn minst dubbelzinnig. Achter de gevel schuilt zijn grootste kracht: een groen gebouw, met grote terrassen en een rijkdom aan andere buitenruimtes. De straatgevel en set-back vertrappen aan de zijde van het Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht naar beneden en vormen een terrasserende massa. Er ontstaan gelaagde overgangen van binnen naar buiten, een hoge mate van privacy van de buitenruimtes en een rijke ruimtelijke beleving.